Le château de Balmoral

GESCHIEDENIS EN ARCHITECTUUR

Het domein is een plaats met een rijke historie waar de rust en de charme zijn sleutelwoorden.

 • Histoire01.jpg
 • Histoire02.jpg
 • Histoire05.jpg
 • Histoire06.jpg
 • Histoire07.jpg
 • Histoire08.jpg
 • Histoire09.jpg
 • Histoire10.jpg
 • Histoire11.jpg
 • Histoire12.jpg
 • Histoire13.jpg
 • Histoire14a.jpg
 • Histoire14b.jpg
 • Histoire15.jpg

Geschiedenis en architectuur

De bouw van het kasteel van Balmoral begint in 1912 door de architect Charles Castermans en de aannnemer Viatour aan de top van een steil bouwterrein van een tiental hectaren

Een mengsel van middeleeuwse en anglo-normandische invloeden maken van deze plaats een verrassende locatie zoals bijvoorbeeld de prachtige schoorstenen die uit de complexe daken uitsteken. Vanuit de hoektoren geniet men van een zicht op een grote perimeter van 180°.

Dit oord is niet alleen uitzonderlijk omwille van de plaats en de architectuur, maar ook omwille van de personen die er gewoond hebben

De locatie was verkozen door de baron Jean de Crawhez, waarvan de kleine broer Joseph de Crawhez burgemeester van Spa was in de jaren twintig. Haar dochter, Diane, erfde het kasteel – ook “Kasteel van Heid van Puhon” genoemd. Deze trouwde in 1934 met de baron Ferdinand-Charles Poswick.

De generaal Erich Ludendorff, rechterarm van Von Hindenburg bij de militaire leiding van de Kaiser, verbleef er tijdens de eerste Wereldoorlog, vóór 1917.

In 1918 werd het domein bezet door de graaf Georg von Hertling, rijkskanselier sinds 1918 en minister-president van Pruisen.

In 1920, tijdens de diplomatische conferentie van Spa, werd het kasteel aangeboden als verblijfplaats aan David Lloyd George, Eerste Minister van Zijne Majesteit, koning George V.

In 1965 werd het kasteel verkocht door Diane Poswick-Crawhez en overgenomen door een vastgoedbedrijf dat datzelfde jaar nog failliet ging.

In 1966 schaft de Brusselse industrieel Mr. Deketelaere zich het kasteel aan. Hij liet er zijn enige dochter en zijn vrouw. Lucienne Deketelaere-Hendrickxs woonde er tot haar dood in 2005

In 2007, verhuurt Mevr. Chantal Deketelaere het kasteel aan Alain Krickel, een dynamische aannemer in Spa, die het ombouwde met al het nodige comfort om het te verhuren.

Sinds 2012 heeft het bedrijf SD Events s.a., vertegenwoordigd door Sandrine Derkenne (dochter van Chantal Deketelaere) het beheer van de activiteit overgenomen.

Belangrijke isolatie- en vernieuwingswerken werden gerealiseerd in 2012 en de tweede verdieping zou volledig vernieuwd moeten worden tegen de zomer 2014 om 6 extra kamers in te richten.

CONTACT

SD EVENTS sa
Sandrine Derkenne
Balmoral, 33
B-4845 Jalhay
BE 0405 852 354

T. +32(0)87 77 77 77
G. + 32(0) 478 277 600
sderkenne@hotmail.com